Video clip

Sản Phẩm

  • Dầu hóa dẻo Cereclor S52 Paraffin chlor hóa

  • Mã sản phẩm :
  • Giá bán : Liên hệ
  • Đóng gói: 270 kg/phuy
  • Số lượt xem: 2984

Paraffin chlor S52 hóa là một chất hóa dẻo rất phổ biến và là 1 phụ gia chống cháy có nhiều tính chất vật lý và hóa học có thể đáp ứng yêu cầu cho nhiều ứng dụng. 
Celeclor không tan trong nước và trơ với hầu hết các loại hóa chất. Ngoài ra đây là một chất có tính bay hơi rất thấp. Vì thế Cereclor S52 là một chất hóa dẻo rất tốt cho sơn bảo vệ thép, masonry và các ứng dụng tàu biển có tính năng cao. Sơn tàu biển và sơn bảo vệ cho thép là loại sơn đặc trưng dùng cho cao su chlor hóa, sơn xây dựng nhựa acrylic cũng thường dùng. 
Paraffin S52 là chất hóa dẻo chống cháy, không saponine hóa và chống hóa học. Là 1 nhựa cải biến hoặc resin extender. 
Cereclor loại lỏng không tan trong nước, tan rất ít trong cồn, tan vừa phải trong white spirit và tan tốt trong ester, ketone, aromatic hydrocarbon và các dung môi chlor hóa. 
Ứng dụng chính của Cereclor S52 được dùng trong sơn cao su chlor hóa tính năng cao. Sơn có cao su chlor hóa và cereclor được sử dụng cho các ứng dụng thép công nghiệp, tàu biển, xây dựng và sơn đánh dấu đường giao thông. 

Sơn alkyd: sử dụng chất hóa dẻo paraffin chlor s52 hóa nhằm làm tăng độ mềm dẻo của màng cao su chlo hóa, giảm tính dòn, tăng tính bền hóa học cho màng, tăng tính kháng nước và các loại khí khác giúp kéo dài độ bền của màng sơn bảo vệ chống hóa học. 
Paraffin chlor hóa 70% tăng tính dẻo ít nhưng nó lại là loại nhựa độn trơ giúp làm giảm chi phí và tăng tính chất chống cháy.

 

Sản phẩm khác